EST


Tartu Kristlik Noortekodu on loodud 2000. aastal MTÜ-na, et aidata lapsi ja noori,
kes on kaotanud oma pere või kelle vanematel pole põhjusel või teisel võimalust
laste eest hoolt kanda. Tänasel päeval on meie hoole all kokku 35 last ja noort.

Tartu Kristliku Noortekodu eesmärk on, et kõik lapsed saaksid maksimaalse
võimetekohase koolihariduse - see on meie noortele sisuliselt ainus viis, kuidas
konkureerida tulevikus edukalt tööturul ning elada oma elu nii, et neil oleks võimalik
sotsiaalsüsteemi panustada, mitte sellest vaid saada ja eeldada-oodata. Noorte
haridustee toetamiseks on meil erinevad tugisüsteemid: vajadusel palkame kodu- ja
eraõpetajad, teeme koostööd erakoolidega, mis arvestavad laste isikupära ja
iseärasusi jne.

Teine väga oluline osa meie töös on laste vaba aja sisustamine. Peaaegu kõik lapsed
on leidnud omale sobivad harrastused ja hobid, millele pühenduda. Lisaks teeb Tartu
Kristlik Noortekodu koostööd Tartu Linnavalitsusega, pakkudes pärimusvaldkonnas
huviteenust üle Tartu linna. Majas töötavad eraldi õpetajad, tegeletakse nii laulu-, tantsu- kui pilliõppega. Kõik noortekodu pärimusansamblid on koondunud Tartu Folklooriklubi Maatasa alla. Esinemas on käidud paljudes paikades üle Eesti, aga ka Ungaris, Saksamaal, Rootsis, Lätis, Soomes, Poolas, Portugalis, Tšehhis jpm.
Koduleht: https://tartufolk.ee/folklooriklubi-maatasa/
Maatasa on alates 2016. aastast valitud Tartu linna poolt esinduskoosseisuks
folkloorivaldkonnas. Koosseisu on märgatud ja väga palju tunnustatud ka üleriirgiliselt.
Lisaks pärimusringidele, tegutseb majas ka viiuliansambel Helinad ja noortekoor In
Corpore. Meie kultuurijuht on Halliki Pihlap.

Kolmandana keskendume noorte sotsiaalsetele oskustele alates lauakommetest ja
viisakast käitumisest kuni majandamis- ja majapidamisoskusteni.