EST


Meist
 
Tartu Kristlik Noortekodu on loodud 2000. aastal MTÜ-na, et aidata lapsi ja noori, kes on mingil põhjusel kaotanud oma kodu või kelle vanemad ei saa neid ise kasvatada. Tänasel päeval on meie hoole all kokku 48 last ja noort.
 
Meil on mõneti üsna omanäoline süsteem - lapsed ei ela mitte ühes suures majas koos, ka ei ole meil viimasel ajal väga levima hakanud peremajade süsteem, vaid 16 nooremat last elavad Tartu kesklinna kandis ühes suures majas ning ülejäänud elavad omaette korterites kas siis omal käel(kui vanust vähemalt 18 eluaastat) või siis koos meie enda töötajatega.

Tartu Kristliku Noortekodu eesmärk on lihtne: kõik lapsed peavad saama endale maksimaalse võimetekohase koolihariduse - see on nendele lastele ja noortele sisuliselt ainuke võimalus konkureerida iseseisvas elus edukalt tööturul ning elada oma elu nii, et pigem sotsiaalsüsteemi panustada kui et sealt ise saada või küsida. Noorte haridustee toetamiseks on meil erinevad tugisüsteemid: vajadusel palkame kodu- ja eraõpetajad, teeme koostööd erakoolidega, mis arvestavad laste isikupära ja iseärasusi jne. 
Teine väga oluline osa meie töös on laste vaba aja sisustamine. Peaaegu kõik lapsed on leidnud omale sobivad harrastused, millele pühenduda. Noortekodu omaltpoolt pakub lastele võimalust tegeleda rahvakultuuri ja -tantsuga. Majas tegutsevad erinevad ansamblid, suur rahvatantsurühm jne. Esinemas on käidud paljuded paikades üle Eesti, aga ka Saksamaal, Rootsis, Lätis, Soomes ja Tšehhis. Taoline kultuuriprogramm oma tegemistega ühendab meie lapsed ja noored meie töötajatega, sest ka töötajad võtavad kultuuriprogrammis osa.
Ja kolmanda asjana keskendume noorte sotsiaalsetele oskustele alates viisakast käitumisest ja majapidamisoskustest(millele pöörame tähelepanu Era tänava peamajas enne noorte siirdumist tugikorterisse) lõpetades majandusliku mõtlemise ja kõikvõimalike eluks vajalike oskuste rakendamisega.
Üldjuhul ongi meie noored tublid - valdav enamus lastest läheb gümnaasiumisse, peale mida jätkatakse õpinguid kõrgkoolis või ametikoolis.
Selline tore asutus.